Начало | Клиенти | Витагрейн БГ

Витагрейн БГ

Основен предмет на дейност на Витагрейн БГ е покупка, доставка и продажба на зърнени и маслодайни култури в и от централна източна Европа. Екипът на Витагрейн БГ притежава дълъг опит в международната и вътрешна търговия със селскостопански стоки. Витагрейн БГ също така предлага широка гама от консултантски услуги, включваща пазарни проучвания, проучвания на надеждността и оценка на проекти, анализ на селскостопанската и търговска политика, както и анализ на инвестициите.