Начало | Клиенти | ВП Брандс Интернешънъл (Винпром Пещера)
Никола Анев
Финансов директор

Клиент на Balkan Services

Искам да изразя задоволството си по отношение на работата с екипа на Балкан Сървисис, който прие предизвикателството на нашия проект и с усилията на екипа им, заедно с екипа на Винпром Пещера, постигнахме резултати, даващи възможност за по-голяма прозрачност при анализирането на съществуващата информация и вземането на стратегически бизнес решения в реално време, което е изключително важно за адекватното поведение на пазара.

ВП Брандс Интернешънъл (Винпром Пещера)

Създадена преди повече от 75 години фирмата е лидер в производството на алкохолни напитки в страната и региона. Притежава 8 от най-модерните заводи за алкохол в Региона. Функционира на повече от 80 пазара в цял свят. С 80% ръст на продажбите за последните 5 години.

Внедряване на цялостно BI решение и FiVa

Описание на проекта:

Имплементирани са редица проекти за управленски и оперативни нужди. Проследяване на пълния търговски процес от продажбите на дистрибутори в и извън страната (Sales In), до продажбите от дистрибуторите в страната до крайните точки за продажба (Sales Out). Проследяват се също финансови резултати, маркетингови бюджети, исторически анализи и основни ключови показатели за взимането на управленски решения. Има разработено отделно приложение за анализ на количествени и качествени показатели на търговските екипи и ежедневното им проследяване. Приложенията непрекъснато се развиват в унисон с динамичното развитие на компанията.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Единно място за изчисляване на KPI и ежедневни справки и анализи
• Спестяване на време на ключови служители
• Ежедневно готови резултати достъпни от всяко място

Потребители:

Финансов директор, финансов и счетоводен отдел, Търговски директор, супервайзъри и търговци, Одитори, администрация, маркетинг, други.


Интеграции:

Ultimate Accounting (Oracle Databases), Entersoft CRM, FiVa, Excel files.