Владимир Василев, ЮППИ ООД - клиент на Balkan Services
Владимир Василев
съдружник и търговски директор, ЮППИ ООД

Клиент на Balkan Services

„Честно казано за първи път уцелвам такива професионалисти, които се занимават с ИТ. Бях много приятно впечатлен и съм много доволен от свършената работа“

ЮППИ ООД

ЮППИ ООД е българска верига супермаркети за хранителни и нехранителни стоки, чийто централен офис е в Горна Оряховица. Компанията е създадена в началото на 2003 г. и към момента в нея работят над 100 служители.

 

BI

Описание на проекта

Ежедневното проследяване на продажби, промоции и цялостната дейност на магазините от веригата налага необходимостта ЮППИ ООД да извърши интеграция между BI приложението и ERP системата на компанията.

Преди интеграцията на софтуерните системи служителите в компанията ръчно извличат данни от ERP и ги импортират в платформата за бизнес анализи, което е отнемало значителен ресурс.

Направена е интеграция на BI инструмента, която позволява автоматично извличане на информация, обработката и визуализацията на данни в Business Intelligence приложението на ежедневна база.

В BI системата, екипът на Balkan Services  изгради дефинирани структури, т.е. разпределения по артикули и групи артикули, по доставчици и клиенти, по показатели и изчисления, на база които са изготвени справки, анализи и визуализации, обхващащи най-важните показатели за проследяване на продажбите ежедневно. Тези структури дават възможност в бъдеще лесно да се правят допълнителни репорти и изгледи на BI приложенията.

Разработени и предоставени са следните анализи за продажби:

 • Динамични справки за продажби и текущи наличности;
 • Анализи за свързаните и за несвързаните продажби;

 

 • Анализ на промоции;
 • Анализи на списъци с артикули и групи артикули;
 • Справки, свързани с ценови периоди;
 • Специализиран дашборд с 4 основни показателя: количество, стойности, брой клиенти и брутна печалба, които могат да бъдат анализирани за различни времеви периоди – от началото на текущата седмица, от началото на месеца и от началото на годината.

 

Ползи за компанията

 • Aвтоматично изготвяне на различни типове детайлни анализи, справки и визуализации;
 • Елиминиране на ръчното изтегляне на данни от ERP системата на компанията, с които ръчно да се захранва BI приложението;
 • Ежедневно автоматично обновяване на цялата информация за продадени артикули, групи и подгрупи от артикули, за промоции, наличности, клиенти и търговски обекти;
 • Бърз достъп до систематизирана информация кои групи продукти имат принос за ръста или спада в продажбите за определен период;
 • Възможност за подробно проследяване на промоции и анализ на периодите, в които продуктите са намалени, реализирани продажби и техните стойности, брутна печалба и клиенти;
 • Подобрена видимост за развитието на бизнеса и продажбите на ежедневна, месечна и годишна база.

 

Потребители

 • Мениджмънт на компанията