Николай Николов от Захарни заводи трейд - клиент на Balkan Services
Николай Николов
CEO, Захарни заводи трейд ЕАД

Клиент на Balkan Services

Екипът на Balkan Services има професионално отношение, харесвам възможността за обратна връзка и бързината на реагиране при проблеми. Много съм доволен от предоставените услуги.“ 
Проект за внедряване на Qlik Sense 

Захарни заводи АД

Захарни заводи трейд ЕАД е част от групата на Захарни заводи и отговаря за дистрибуцията и логистиката на продуктите на компанията като захар, захарни изделия, етанол и други.

Основан през 1912 г., Захарни заводи е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти в България и водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол у нас.

 

BI

Описание на проекта

Като търговско дружество, обемът данни, с който компанията оперира е огромен, което прави изготвянето на справки и бизнес анализи трудоемко, времеемко и създава риск от грешки и неточности в данните. Така се поражда нуждата от цялостна система за бизнес анализи, която да предоставя на организацията единна версия на истината.

През 2020 г. Balkan Services и Захарни заводи трейд стартират проект за изграждане на BI система, базирана на платформата Qlik Sense. Първият етап от него е изготвяне на бизнес анализ на процесите на дружеството, както и детайлно планиране по етапи на изпълнение на проекта според оценката на нуждите. 

За Захарни заводи трейд е  изградено BI приложение, което оптимизира и автоматизира процесите по анализ на продажбите. На следващ етап е създадено и приложение за анализ на финансите и функционален P&L на дружество, което спомага проследяване разпределението на приходи и разходи по направления.

Следваща стъпка в изграждането на цялостна BI система е апликация за анализ на данни от CRM системата на компанията, улесняваща проследяването и анализа на представянето на търговските екипи и бюджети.

Ползи за бизнеса

 • Бърз достъп до обединени и верни данни за ключови показатели за бизнеса като цяло, както и поотделно за двете основни дивизии на дружеството – Захар и Захарни изделия;
 • Ускорени и улеснени процеси по анализ на търговски и финансови данни, както и проследяване представянето на търговските екипи, изпълнение на таргети, извършени търговски активности;
 • Значително съкращаване на времето за изготвяне на справки и репорти;
 • Улеснен достъп до навременна и актуална информация за изпълнението на цели и финансовото представяне на дружеството;
 • Бърз достъп до коректна информация за разпределението на приходи и разходи по различни направления;
 • Улеснено вземане на стратегически и ежедневни решения, базирани на верни и актуални данни;
 • Подобряване качеството на данните на компанията;
 • Улеснено проследяване на ефективността на търговските екипи и активности.

 

Интеграции

 • Ажур;
 • Ексел файлове;
 • CRM системата на компанията – RESCO CRM.

 

Потребители

 • Ръководство;
 • Маркетинг екип;
 • Ръководители на търговски дивизии и регионални търговски мениджъри.

 

AMANA XBRL Tagger