Проектът е осъществен за нуждите на търговската мрежа на Multirama и от 1 юли решението работи във всички магазини в страната. Инсталираната в компанията ERP система вече комуникира с Инфоплюс - от Atlantis се изпраща информация в реално време към POS терминалите за наличностите и цените на артикулите, а в обратната посока чрез Инфоплюс се връщат данни за продажби, плащания, ревизионни актове и всички останали документи, създавани в магазинната мрежа.

 

Интеграцията между двете системи спомага за по-бързия обмен на информация между централната база и търговските обекти и в крайна сметка – за по-качественото обслужване на клиентите. Допълнително е направена и интеграция на новата система Инфоплюс с Business Intelligence решението QlikView. Това позволява всеобхватен анализ на информацията за продажбите в Мултирама и много възможности за бързи и лесни справки с водещата Business Intelligence технология на QlikView.