В рамките на проекта се използват 15 лиценза и е осъществена интеграция с работещата при клиента ERP система Atlantis, също внедрена от Balkan Services. Едно от големите предимства на решението е улесненият достъп на крайните клиенти до нея. Това става посредством разработен от Balkan Services на базата на QlikView продуктов каталог, който е достъпен в търговските обекти на веригата. Приложението улеснява търсенето на различни стоки, тяхното сравнение според цена или характеристики, както и дава информация за складовите наличности на съответния продукт. Екипът на фирмата е извършил и редица доработки към решението, които отговарят на нуждите на Multirama за оптимизиране работата на служителите и по-качествено обслужване на клиентите.