Balkan Services организира един от първите курсове в България на тема Business Intelligence. Целта на курса е да запознае участниците с основните групи проблеми и съответно решения, които предлагат продуктите за Business Intelligence.


ЗАЩО Е ВАЖНО?
Бизнесът генерира огромно количество данни, които остават неизползвани, въпреки че крият много бизнес възможности и са неизчерпаем извор
за оптимизацията му.
Транзакционните системи (ERP, MRP, CRM, ТРЗи др.) не позволяват на бизнес потребителите ad-hock анализи от множество източници с удобен,
интуитивен интерфейс.
Кратък и достъпен цикъл Анализ-Решение.
Позволява стратегически и тренд-анализи, What-If Сценарии.


КОГА ИМА НУЖДА ОТ BI?
Постоянно следенe на основни показатели за бизнеса (Key Performance Indicators)
Директен достъп на управленското ниво до информацията. Унифициран интерфейс.
Голям обем данни. Множество източници на данни.
Данните трябва да се обработват специфично, за да са удобни за анализ.
Основните транзакционни бази данни са претоварени с оперативни и управленски справки и анализи.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРСЪТ?
Бизнес потребители и хора от IT, Excel power-users, които подготвят или работят с голям обем данни.