На 21.06.2007г. Balkan Services организира курс на тема Business Intelligence. Целта е участниците да се запознаят с основните групи проблеми и съответните решения, които продуктите за Business Intelligence и по-конкретно QlikView предлагат.
Курсът ще се проведе в сградата на Американски Университет, ул.”Университетски парк” 1 (Студентски град), компютърна лаборатория № 206,
с начален час 09:00.
За контакти и записвания тел. (02) 980.95.99, г-жа Лора Димитрова.