Balkan Services е официален партньор на Майкрософт за Microsoft Dynamics CRM – изцяло интегрирано решение за управлението на взаимоотношенията с клиенти.
Приложението способства за увеличаване на продажбите, подобряване на ефективността и нарастване на възвращаемостта от направените инвестиции. Microsoft Dynamics CRM обхваща пълния цикъл по продажби, маркетинг и обслужване на клиента. Предлаганото решение е достъпно през Web и Microsoft Outlook, което улеснява работата и гарантира отлично обслужване на клиента.

 
Познат на потребителя интерфейс и тясна интеграция с Microsoft Office приложенията са само някои от преимуществата на продукта,които позволяват взаимоотношенията с клиенти да бъдат следени и управлявани без необходимост от изучаването на ново приложение.Вземането на адекватни и обосновани решения се постига с възможността за генериране на отчети и анализи, подобрени средства за планиране и прогнозиране, възможни инвестиции на време, ресурси и бюджет. Системата е с удобен интерфейс и лесна поддръжка, гъвкава, с възможности за модификация, която да съответства на вашия бизнес. Microsoft Dynamics CRM може да бъде напълно интегрирано с вашата ERP, HR, SCM или BI система.