На 18 март се проведе третото издание на специализираното CRM обучение „Управление на взаимоотношенията с клиенти“, организирано то Balkan Services. Курсът се проведе в два основни модула. По време на първия модул представители от различни сфери на бизнеса се запознаха с възможностите на софтуерното решение Microsoft Dynamics CRM и с някои успешни практики за изграждане на успешни търговски екипи и управление на ефективен продажбен процес. Вторият модул на курса беше насочен към практическо обучение и работа със системата. Всички участници в обучението получиха сертификат за успешно завършен CRM курс.