На 18.02.2010г. Balkan Services организира един от първите в България курсове на тема ОСНОВИ НА BUSINESS INTELLIGENCE (БИЗНЕС АНАЛИЗ И РЕПОРТИНГ). Целта на курса беше да запознае потенциалните потребители с основните групи проблеми и, съответно, решения, които предлагат продуктите за Business Intelligence.


Участниците (CIO, CFO, COO,CIO, главни счетоводители, мениджъри на отдели, IT мениджъри, служители от репортинг и контролинг отдели и др.) имаха възможност да визуализират примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти, да анализират практически данни в Business Intelligence среда и да се запознаят с цикъла на разработване и внедряване.


В практическата част на обучението беше използван програмен продукт QlikView - подходящ за целите на бърз и ефективен старт в Business Intelligence.На успешно завършилите бе издаден професионален сертификат, а самите те изразиха категорично своята висока оценка и удовлетвореност от проведения тренинг.