Balkan Services завърши проект по внедряването на ex-van продажби към Atlantis ERP и Business Intelligence (BI) решението QlikView във водещата дистрибуторската компания Амперел.Проектът по внедряване на Atlantis ERP е започнат съвместно с фирма Аксиор и завършва успешно през тази година с внедряване на всички основни модули за една цялостна и интегрирана ERP система с 50 конкурентни потребителя, заедно с още над 90 потребителя за ex van-частта. Основната част на Business Intelligence решението QlikView е завършена само за десет дни и е фокусирано основно върху продажбите и бюджета, като са направени множество динамични справки, които позволяват анализ на информацията в най-различни разрези, on-click и в рамките на секунди.