Balkan Services помогна на повече от 120 организации на посрещнат изискванията, които ESMA и Европейската комисия постави за отчетната 2022 година.

Съгласно въведения Европейски единен електронен формат (ESEF), считано oт 01.01.2020 г. годишните финансови отчети на издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат подготвени и представени във формат XHTML.

Ако предприятията от този обхват изготвят консолидирани финансови отчети, те трябва да бъдат интегрирани в HTML документите, като се използва маркиращ механизъм iXBRL (inline eXtensible Business Reporting Language). 

Посрещането на тези изисквания е възможно само със сертифицирани инструменти , каквито са AMANA XBRL Tagger, SmartNotes, AMANA XBRL Portal и AMANA XBRL Auditor, част от портфолиото на Balkan Services.

Компанията ни предлага и услуга за преобразуване на индивидуални финансови отчети в XHTML формат.

Над 120 дружества в България, задължени да подготвят и подават съвместими с ESEF отчети за 2022 г., успешно преобразуват и представят в срок своите финансови отчети посредством сертифицираните решения, които предлагаме.

По време на изготвянето и подаването на отчетите, консултантите ни обучават и помагат активно на задължените организации да се справят успешно с новите предизвикателства в отчитането.

Екипът ни съветва компаниите да започнат възможно най-рано с подготовката на ESEF отчетите си за 2023 г., за да бъдат сигурни в качеството и навременното изготвяне на ESEF отчетите си.

Ако имате нужда от съдействие за изготвянето на вашите финансови отчети в изискуемия формат, свържете се с нас оттук >