Balkan Services успешно внедри Business Intelligence (BI) софтуер в един от водещите производители на козметични продукти и лавандулово масло в България - „Лавена” АД.

Дружеството работи на 5 континента и в над 40 страни по света. Неговият най-разпознаваем бранд и любима марка на майките в България е „Бочко”.

Преди внедряването на новата BI система информацията, с която разполагали от „Лавена” била труднодостъпна, а ресурсите за ползването й и нейната точност били предизвикателство. Набавянето на нужната информация отнемало много време, а обхватът на справките бил ограничен. Всеки допълнителен разрез изисквал допълнително време. 

От компанията решили да инвестират в BI софтуер, с който да получат бързина и удобство при осигуряване на необходимата информация.

Заради опита и добрата репутация на пазара от „Лавена” избрали Balkan Services за консултант по проекта.

Системата, на която от компанията спрели избора си е облачната версия на BI софтуера Qlik Sense (софтуерът предоставя две възможности на инсталиране - на място при клиента и в облака).

Екипът на Balkan Services предложил едно крайно решение, което съставлява определени анализи и справки, подходящи за бизнес като този на „Лавена”. В него била отразена и нуждата на компанията от анализи на отстъпки по клиенти и бизнес линии, тъй като техният бизнес работи с отстъпки.

Освен търговски отстъпки, BI системата на „Лавена” има и задължителните компоненти, показатели и характеристики, които са валидни за всеки бизнес – продуктова номенклатура, клиенти, дистрибуция.

BI проектът преминава през следните етапи: извличане и анализ на изисквания; подготовка и планиране; разработка и тестване; адаптация и преход; поддръжка.

Ползватели на софтуера са ръководството на компанията, финансово-счетоводен и търговски отдел на „Лавена”. За по-лесна ориентация в потребителския интерфейс и усвояване на основни функционалности екипът на Balkan Services провежда обучение на потребителите на системата в „Лавена”.

След внедряването на новия софтуер за бизнес анализи „Лавена” вече разполага с инструмент, в който са дефинирани предварително справките и анализите, също и с гъвкав генератор, с който крайните потребители на BI системата могат сами да създават дизайна на справките си – да избират характеристиките, показателите и филтрите, които да включват. 

Благодарение на него екипът на „Лавена” с достъп до BI  инструмента получава ежедневно справки на база актуални данни, а възможността да запазва различни селекции спестява време.

BI системата е ефективен инструмент за управленски анализи и вземане на решения. Всички потребители на системата за бизнес анализи разполагат с достоверна и навременна информация, за да управляват по-добре процесите на продажби, за по-бързо откриване на проблемни зони и взимане на своевременни решения.

Своевременността, удобството при ползване на наличната информация и улесненото взимане на решения са безспорно най-значимите ползи, става ясно от обратната връзка от ръководството на „Лавена“. Неизменно сред ползите са и бързата обработка на данните, спестеното време и достъпът до единни данни за ключови показатели за бизнеса.

Подходът на екипите и на двете компании към проекта е сходен и това помага много при съвместната работа. В обобщение, опитът и професионализмът на нашия екип много добре се комбинира с находчивостта и гъвкавостта на екипа на „Лавена”, което се оказва ключово за успеха на проекта.

С осъзнаване потенциала на BI системата от страна на „Лавена“ са планирани вече следващи стъпки за надграждане, които включват разширяване на обхвата на проекта към повече потребители, така че максимално много хора в компанията да разполагат навреме с необходимата им информация.