Балкан Сървисис се сертифицира по ISO 14001 - международно признат стандарт за системи за управление на околната среда (СУОС). Покриването на изискванията на този стандарт е още една стъпка в постоянния стремеж на компанията да управлява дейността си по природосъобразен начин.

Проектът цели минимизиране на въздействието върху околната среда чрез въвеждане на процедури за управление на документирана информация, работа с доставчици, отпадъци, извънредни ситуации по отношение на околната среда.

Като резултат, всички консумативи, техника и други отпадъци ще бъдат рециклирани от специализирани фирми по природосъобразен начин.

Стандарти, по които компанията вече е сертифицирана, са ISO 9001 (Система за управление на процесите), ISO 27001(Система за управление на информационната сигурност) и ISO 20000 (Система за управление на услугите).

С всички предприети и планирани действия Балкан Сървисис заявява своята ангажираност към непрекъснато подобряване на екологичните си резултати.