Защо ни е система за Business Intelligence, какви са ползите и предимствата от този тип софтуер и как той може да повиши конкурентоспособността на предприятията – тези и други сходни въпроси ще бъдат във фокуса на обучението „Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг“, което ще се проведе на 21 май, в столичния Център за образование и култура „Илиев“ към Американския университет в България. Събитието се организира от консултантската компания Balkan Services и е насочено към изпълнителните директори и собствениците на предприятия у нас, финансови и оперативни директори, ИТ мениджъри, главни счетоводители и други потребители, работещи с голям обем бизнес данни.

 

„Днес компаниите генерират все по-голямо количество данни, които остават неизползвани, въпреки че крият сериозни бизнес възможности и са неизчерпаем извор за оптимизацията на процесите и повишаване на ефективността. Другите класове системи като ERP, MRP, CRM или ТРЗ не позволяват на бизнес потребителите да правят анализи в движение от множество източници с удобен, интуитивен интерфейс. Именно тук е ролята на Business Intelligence софтуера, който може значително да повиши конкурентоспособността на една компания“ - посочва Владимир Рашев, управляващ партньор на Balkan Services.

 

Участниците в обучението ще бъдат подробно запознати със софтуера от клас Business Intelligence (бизнес анализи), с неговите предимства и ролята му за по-ефективното взимане на управленски решения, както и за проследяване на ключовите показатели за производителност (KPI – Key Performance Indicators). Ще бъде представено Business Intelligence решението QlikView и ще бъде акцентирано върху неговата мобилна версия за смартфони и таблети. Експерти от Balkan Services ще представят и добри практики от проекти на компанията за внедряване на BI софтуер в различни типове предприятия.