Balkan Services представи най-новите тенденции в сегмента на решенията за бизнес анализи на онлайн дискусия Business Intelligence софтуерът предоставя нов тип управление на бизнеса в динамична среда – това е един от основните изводи от уебинара на тема „BI и BA системите – не само технология, а цялостна бизнес стратегия”. Събитието се проведе днес на адрес: http://discussions.idg.bg/ със съдействието на консултантска компания Balkan Services – един от първите внедрители на BI системи у нас.

 

Системите за бизнес анализи от клас Business Intelligence (BI) и Business Analytics (BA) представляват софтуерни решения, които използват наличните данни за дейността на една компания, за да изведат разнообразни тенденции и индикатори за производителност в полезно време. Това ги прави особено полезни за мениджърите, особено по време на икономическа криза, когато BI решенията увеличават гъвкавостта на компаниите и способността им да реагират по-бързо и ефективно на пазарните промени. „Напоследък има интерес към BI системите, но за една страна като България те трябва да са стотици и хиляди”, каза Владимир Рашев, управляващ партньор на Balkan Services по време на онлайн дискусията, коментирайки темповете на развитие на BI сегмента у нас. Положителна тенденция според него е това, че фирмите у нас вече разполагат с разнообразни системи, които генерират бизнес данни и съответно осъзнават нуждата от разнообразни решения, които да ги анализират. Владимир Рашев коментира разликата между Business Intelligence (BI) и Business Analytics (BA) като подчерта, че двете понятия до голяма степен се припокриват. “Не е важно разграничението между двата термина. BI и BA са сбор от различни технологии за извличане на данни от базите и анализирането им. Те дават практически анализи и други справки, които да ни помогнат да използваме данните по възможно най-ефективните начини. С BI не се правят просто справки и анализи, а се опитваме да концентрираме цялото know-how на клиента. Някои фирми искат да са печеливши, а не да растат. Приоритетите са различни и те трябва да се внедрят в системата на фирмата", обясни той. На въпроса разпознаваем ли e BA софтуерът в България управителят на Balkan Services отговори, че той е разновидност на BI технологиите.

 

Бояна Ликоманова, ръководител отдел Business Inteligence в Balkan Services разясни какви са предизвикателствата пред развитието на BI системите у нас. “За разлика от други по-оперативни системи, при BI пограмите е много важно те да бъдат внедрени максимално бързо и максимално бързо да се реагира при промени. Ако time-to-value цикълът е твърде дълъг, той става скъп и неадекватен спрямо текущата динамика на възникване на промени“. Тя посочи, че първото предизвикателство е в скоростта на внедряване, а второто е свързано с интерфейса, който трябва да даде възможност на потребителите да мислят и да взимат решения, а не да се занимават със софтуер. “Всички работим със смартфони, лаптопи и човек има нужда от решения във всеки момент” - обясни тя и допълни, че е важно потребителите да разполагат с BI практически в джоба си и да могат да го ползват на своя таблет или смартфон. Според нея значението на достъпа през различни уеб интерфейси и архитектури тип „облак“ също нараства, но все пак ключовите думи при една добра BA система си остават “сигурност и надеждност”.