Българската консултантска компания Balkan Services създаде приложение за анализ на заплатите на служителите, базирано на Business Intelligence софтуера QlikView, както и на опита на фирмата при внедряването на цялостни софтуерни решения. Новото приложение позволява осъществяването на разнообразни справки в табличен и графичен вид за заплащането на отделни служители или на екипи в една компания, анализиране на тенденциите и определяне на най-печелившите звена.По този начин приложението улеснява процеса по вземане на по-информирани решения в сферата на човешките ресурси и отговаря на нуждата от решения, показващи ефективността на служителите и екипите.