Balkan Services завърши внедряването на ERP системата Atlantis ERP и Business Intelligence решението QlikView в търговската фирма Елмек Спорт България, официален представител на NIKE и CONVERSE у нас. Проектът включва интеграция между Atlantis ERP и QlikView, както и автоматизация на връзката с логистичните партньори на фирмата.