Стопанският факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ вече е сред 300-те най-добри бизнес училища в света. Висшето учебно заведение получи акредитация от Асоциацията на MBA (AMBA) - водеща международна организация в следдипломното бизнес обучение, с постоянен ангажимент към високи постижения в обучението по мениджмънт.

AMBA акредитира магистърските програми по бизнес администрация на английски език в СУ в три области на специализация – MBA по стратегическо управление, MBA по управление на човешките ресурси и MBA по управленски информационни системи.

BI екипът ни има удоволствието да води предмет Business Intelligence, който е част от акредитираните програми. В последните години системите за бизнес анализи (т. нар BI системи) се превърнаха в задължителен инструмент на мениджмънта, който значително ускорява и улеснява вземането на навременни управленски решения, базирани на данни.

 

Радваме се, че имаме възможността да бъдем част от един от най-активните и иновативни факултети в България. Стопанският факултет непрекъснато се развива, търси начини да прави нови магистърски специалности, отговарящи на съвременните бизнес нужди, търси партньорства с реалния бизнес.“ – споделя Бояна Ликоманова-Димова - Head of Business Solutions & Consulting, партньор в Balkan Services и хоноруван преподавател към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

След получаването на акредитацията всички настоящи MBA студенти и бъдещи MBA алумни на Стопанския факултет стават част от глобалната общност на AMBA, в която членуват повече от 60 000 души от над 150 страни.

Програмата на MBA е най-високият стандарт за постижения в бизнес образованието, подготвяща лидери на трансформацията и развиваща тяхната адаптивност към променящите се условия на пазара.