Екипът на Balkan Services успешно внедри облачната версия на софтуера Soft1 ERP във фирмата за производство на фолиа “Випласт” АД.

“Випласт“ АД е млада, бързоразвиваща се компания, занимаваща се с производство на фолиа от полиетилен терефталат (PET) и рециклиране на опаковки и фолиа от PET. Фолиата, произвеждани от дружеството, намират широко приложение както в хранителната, така и в нехранителната индустрия.

„Випласт“ има амбицията да се превърне във водещ производител на PET фолио в страната и региона.

За да постигне това, компанията избира да внедри Soft1 ERP – цялостна система за управление на бизнеса, която позволява оптимизация на ключовите бизнес процеси и оптимално използване на ресурсите.

С разрастване на бизнеса назряла нужда от оптимизация на дейността. Преди внедряването на модерното софтуерно решение, “Випласт“ разчитала на Excel и недостатъчно функционална българскa ERP система. Същевременно звената на компанията в София и в Пловдив работели на различни системи, с различни данни.

В търсене на точното за производствения им бизнес софтуерно решение от „Випласт” получили препоръки за Soft1 ERP и за Balkan Services като надежден партньор.

Освен какъв да бъде софтуерът, от компанията трябвало да вземат още едно ключово решение, тъй като Soft1 ERP се предлага в облачен (SaaS – софтуер като услуга) и в On-Premises (с инсталация при клиента) вариант.

„Випласт” избират за бизнеса си облачната версия, мотивирайки избора си с достъпността и високата защита на данните в облачна среда. При Soft1 ERP сигурността на данните в oблака е подсигурена от инфраструктура от висок клас на Microsoft.

ERP проектът преминава през няколко етапа.

В резултат на ползотворната работа, в ERP системата на „Випласт” са обхванати основни модули като продажби, покупки и счетоводство.

Спецификата на производството на компанията, е че много наподобява рециклираща и във всеки един етап от производството продукцията може да бъде върната в началото. За да отговори на тази нужда е внедрен и модул „производство”, в който се извършват сложни калкулации.

Благодарение на тази функционалност „Випласт” може да реагира веднага при желание от страна на техен клиент за промяна на поръчката. Една от най-силните страни на Soft1 ERP е, че успява да се ориентира в подобни сложни ситуации. 

За улеснение и бърз достъп, за ръководството на компанията е настроен модул, в който могат да се преглеждат най-важните справки през мобилно устройство.

Сред най-важните показатели за производствения бизнес на „Випласт”, които лесно могат да бъдат проследявани от ръководството през мобилната апликация са: произведено количество; брой и характеристика на поръчките; задължения; приходи на фирмата.

Новата система за управление на бизнеса е от полза за служителите на цялата компания и с нея работят всички звена.

Както всяко ново начало и промяната на софтуера за управление на бизнеса носи своите предизвикателства. За служителите на „Випласт” това се оказва абстрахирането от начина им на работа до момента и приемането на факта, че няма смисъл ERP системата им да изглежда така, както в миналото.

Важен фактор за успеха на подобен проект е кредитът на доверие и тези компании, които успеят да постигнат баланс и да фокусират хората си върху внедряването на системата, имат много стабилна основа и нещата при тях се случват с лекота. Доказателство за това е успешният завършек на проекта по внедряването на ERP софтуера във „Випласт”.

Благодарение на ползотворната съвместна работа между двата екипа от пролетта на 2023 г. „Випласт” успешно заработи изцяло със системата на SoftOne Technologies.

ERP системата позволява на екипа на „Випласт” само с няколко клика да получава информацията, която му е необходима и да е сигурен, че тя е вярна.

Soft1 ERP разкрива и най-дребните детайли, които иначе убягват. Достъпът до тази информация позволява на компанията да оптимизира производството си. Освен това информацията в реално време за случващото се в производствената база в Пловдив е изключително удобство за ръководството, което е базирано в София.

Успешният финал на проекта е резултат както от професионализма на нашия екип, който води внедряването на ERP системата, така и от волята на ръководството на „Випласт” проектът да бъде реализиран.