По този проект момче с проблеми от аутистичния сектор е наето на тримесечен стаж във фирмата. По този начин се стремим да изградим IT и социални умения в стажуващия, които да му помогнат да се адаптира и включи по-успешно на трудовия пазар в България. За повече информация по проекта, натиснете ТУК