Проектът е част от цялостна промяна на повечето системи на банката и се управлява от британската консултантска компания Accenture. Той включва модулите Accounts Payable, Accounts Receivable (включително издаване на фактури през уеб интерфейс в клоновете), Управление на Активите и модул за ДДС. Системата е интеграрана с новата централна банкова система FlexCube и ТРЗ системата. Допълнитлно са реализирани Регистър на обезпеченията, Web-базирана система за Credit Scoring, справки за управление на риска (CRR). Постигнато е високо ниво на автоматизация на процесите и пълно покритие на националните и международните счетоводни стандарти.