Курсът се проведе на 25 ноември 2010 в Центъра за образование и култура „Илиев“ към Американския Университет в България – София. Темата беше част от програмата за Business Intelligence обучения, организирана от Balkan Services, след успешно проведеното през октомври обучение на същата тема. Обучението имаше за цел да разшири обхвата и да се навлезе по-дълбоко в сферата на бизнес анализите и извеждането на справки за ключовите индикатори за ефективност на фирмите, част от концепцията за CPM (Corporate Performance Management).

 

Обученията са една добра възможност за мениджъри от различни нива, както и за ИТ специалисти, да повишат своите познания в една изключително перспективна сфера на бизнес софтуера, каквато е Business Intelligence. Balkan Services е една от първите компании в България, които внедряват Business Intelligence решения, с опит от над 50 внедрявания на BI системата QlikView през последните пет години, както в България, така и в страни от региона като Румъния, Сърбия и др.