Българската консултантска компания Balkan Services внедри Business Intelligence системата QlikView в дистрибуторската компания АБВ–ООД гр. Свищов. Първата фаза на проекта е реализирана за един месец, като след внедряването системата използва информацията за продажбите от системата на Дейта плюс и предоставя възможност за разнообразни справки и анализи за продажбите по видове стоки, обекти, марки, наличности, обръщаемост, свързани продажби, продажби по време и клиентска кошница. Основно предимство на системата е бързината на работа и обработката на голям обем данни за секунди в реално време.

 

Системата решава редица проблеми, свързани с оперативните справки и позволява на мениджърския екип да получава актуална информация за продажбите, маржът, печалбата, събираемостта на парите и други. Актуализирането на данните става на всеки два часа, освен това на всеки цикъл се изчислява ново салдо по клиент, доставчик, средна доставна цена, наличности, движения на стоки по период и други. „Business Intelligence решението внедрено от екипа на Balkan Servicesни дава възможност да взимаме цялостни решения, да сме по-адекватни, да планираме и управляваме правилно фирмените си ресурси.

 

BI ни позволява да бъдем конкурентноспособни в тази трудна и предизвикателна пазарна ситуация, да оптимизираме разходите и складовите наличности и едновременно с това да задоволяваме възможно най-добре и качествено нуждите на клиентите.” - сподели Виолета Апостолова, управител на АБВ-ООД. Предстои и втора фаза на проекта, в която фокусът ще падне върху финансовите справки като например ОПР, оборотен капитал и други.