Balkan Services внедри успешно облачно Business Intelligence (BI) решение в българската компания AQUAMATRIX. От лятото на 2022 г. официалният вносител за България на 14 спортни бранда, свързани със сноуборд и байкинг - TREK Bikes, Lib-Tech, GNU, Smith, Northwave, Drake, Bent Metal, Bontrager, Maxxis, Magura, Topeak, Level, SixSixOne и Roxy, работи ежедневно с облачната версия на системата за бизнес анализи Qlik Sense.

Основната причина от AQUAMATRIX да решат да внедрят BI софтуер е нуждата от бързи и точни аналитични справки, с които да се ориентират лесно в продажбите, наличностите и оборотите по канали - онлайн магазин, физически обект и складове, B2B продажби. С помощта на Qlik подобни справки се извършват всеки ден и отнемат само няколко минути.

Още от самото си създаване през 2015 г. компанията се превръща в пример за напредничаво мислеща компания, която се дигитализира, за да расте.

През 2021 г. Balkan Services оптимизира бизнеса на компанията с #1 облачна ERP система в света – Oracle NetSuite. Управленският софтуер е внедрен точно в разгара на Covid, когато ръководството взима смелото решение да обнови софтуерно компанията - от система за планиране на ресурсите, през сайт - до облачен BI софтуер.

Първоначално BI системата е инсталирана на място при клиента (т.нар. on-premises) и интегрирана с NetSuite ERP. На следващ етап ръководството на компанията взима решение за внедряване на облачната версията на Qlik Sense, за да може да се възползва от предимства на облачните технологии като по-ниски разходи за хардуер, автоматична актуализация на версиите, висока надеждност и сигурност за данните. Така от средата на 2022 г. компанията преминава изцяло към работа с облачната версия на BI системата.

Спецификата на бизнеса на AQUAMATRIX изисква да се правят сравнения за поръчки, наличности и продажби не само по години, но и по сезонност, в техния случай от средата на една година - до средата на следващата.

Често поръчките се правят веднъж годишно и е много важно екипът на AQUAMATRIX да може да прогнозира точно количеството за поръчка. Благодаре­­­ние на BI системата компанията може лесно да прави прогнози за наличности, продажби и поръчки.

Осъществена е интеграция между Qlik Sense и NetSuite ERP, която позволява на

BI решението да черпи данни от ERP системата и да ги визуализира. Тази информация се обновява всяка сутрин, което осигурява актуални данни на приложението.

С BI инструмента AQUAMATRIX следи и продажбите по канали и знае кои от тях са най-ефективни.

Също така ръководството може лесно да вижда и сравнява продажбите и печалбите както по месеци, така и по текуща спрямо минала година. Функционалността на BI системата позволява още съпоставка на продажбите по количество и по стойност.

Така например, става ясно, че за компанията водещ бранд при велосипедите е TREK, а при зимните спортове - Lib-Tech. AQUAMATRIX е ексклузивен дистрибутор за България и на двата бранда.

Екипът на AQUAMATRIX може сам да избира показателите, които да проследява, като създава справки и избира измерители и показатели за моментните нужди на бизнеса си.

Следващата стъпка в посока надграждане на проекта, е визуализация на резултатите от маркетинг кампаниите в BI софтуера чрез интеграция на Qlik Sense с Google Analytics, с рекламната платформа на Google, също и с Facebook.

Това ще позволи на AQUAMATRIX да вижда бързо как маркетинг активностите влияят на продажбите и след колко време влияят, което да помогне за вземането на информирани решения.

BI системата Qlik Sense очертава и тенденциите при продажбите, за които преди от ръководството на компанията са предполагали, но не са можели да определят с точност.

Така например станало ясно, че велосипедите в момента са категорията, която се представя отлично, а най-продаваният модел е Marlin, на световно известната марка Trek.

Qlik Sense улеснява комуникацията в екипа на AQUAMATRIX, позволява управление на достъпа до данните, така че служителите да виждат само това, което им е необходимо. BI системата съкращава времето за подготовка за срещи и дава видимост на постигнатите резултати.

Системата за бизнес анализи е от полза и за дилърите и търговците, с които компанията работи, защото им предоставя информация, с която да правят по-лесно и точно поръчките си.

И при внедряването на Qlik Sense в AQUAMATRIX се потвърждава печелившата формула, споделена от много наши клиенти, а именно: „Клиентът знае какво иска, а Balkan Services знае как да го постигне.