Още трима консултанти от екипа ни вече са официално сертифицирани за работа с немското софтуерно решениe за финансово управление LucaNet. Специализираната софтуерна система автоматизира, улеснява и значително съкращава процесите по финансова консолидация и планиране.

Антонина Мотева, Волен Димитров и Адриан Радулов преминаха успешно процеса по придобиване на професионални сертификати от LucaNet, и вече имат право да участват в проекти за внедряване на CPM (Corporate Performance Management) решението.

Немската софтуерна компания изисква от всички свои партньори, включително Balkan Services, да сертифицира своите консултанти, с цел унифициране и гарантиране качеството на предоставяните от тях услуги. За да бъде успешно сертифициран един консултант е необходимо да докаже своите задълбочени финансови познания и уменията си за работа с LucaNet.

Преди официалния изпит, нашите колеги преминаха интензивен курс за работа със CPM решението, воден от представители на LucaNet. В рамките на обучението те придобиха теоретични знанията и практични умения за работа със системата.

След завършване на обучителната програма, консултантите ни успешно издържаха изпит за придобиване на сертификат за работа с LucaNet, разделен на 3 модула - Основен модул, Планиране и Консолидация.

За да защитават знанията си и да демонстрират развитието на уменията си за работа със системата, консултантите се ресертифицират на всеки две години като отново полагат изпит.

Екипът на Balkan Services вече разполага с петима сертифицирани LucaNet консултанти, което ни позволява да реализираме все по-бързо, повече и по-комплексни проекти.

Повече за немското CPM решение LucaNet вижте тук >