Българската консултантска компания Balkan Services внедри софтуерната система IBS (Insurance Brokerage System) в Пиреос Застрахователен Брокер. Системата обработва всички застрахователни полици, сключвани от брокера за клиентите на Банка Пиреос, както и на Пиреос Лизинг. Тя управлява предлагането на всички застрахователни продукти на компанията и е интегрирана със системите на самата Банка и лизинговото дружество, което позволява много по-лесно да се правят застраховки на всички клиенти на кредитните или лизингови услуги на групата.

 

„След внедряването на системата IBS нашата организация и отчетност се подобри съществено, работата на екипа беше оптимизирана и това ни позволи да обхванем и да обслужваме много по-бързо и ефективно всички потенциални клиенти“ - заяви Калин Колев, управител на Пиреос Застрахователен Брокер - „Сега можем точно и бързо да следим, кой каква застраховка трябва да си направи и да предложим едно по високо ниво на обслужване. Банка Пиреос и Пиреос Лизинг вече създават валидни застраховки за всички рискове на своите обезпечения по кредити и на кредитополучателите си, без това да забавя работата им.“ IBS представлява модулна информационна система с единна база данни, оптимизирана за софтуерни компании. Разработена е от гръцката компания Altec. Тя обхваща всички важни процеси в застраховането, включително изготвянето на предложения, издаването на полици, следенето на плащания, щети, покрития и комисионни, генериране на справки, както и управление и автоматизация на финансово – счетоводната дейност. Данните се въвеждат еднократно и се отразяват във всички модули, което повишава гъвкавостта и удобството при употреба. Системата включва и собствено CRM (Customer Relationship Management) решение. Тя може да управлява ефективно клиенти и договорните отношения с тях, отделни клонове или застрахователни компании, оферти, предложения, полици, изходящи комисионни за множество нива (multilevel outgoing commissions), регистрация на щети по полици, плащания и др.

 

„След въвеждането от Комисията за финансов надзор на новите регулаторни изисквания и задължението, всички застраховки „Гражданска отговорност“ да се извършват само по електронен път, както и други предстоящи промени в този сектор, компаниите изискват по-високо ниво на сигурност, тъй като рисковете са увеличени. Екипът на Balkan Services е подготвен за това предизвикателство и разполага с нужните софтуерни решения и опит, за да отговори на нуждите на застрахователния сектор“ - заяви Филип Мутафис, управляващ партньор на Balkan Services.