Най-новата версия 11 на Business Intelligence (BI) решението QlikView, която беше представена у нас от Балкан Сървисис в началото на месеца, пренася Business Intelligence на по-високо ниво, като позволява на потребителите по-лесно да споделят информация с колеги, поддържа по-големи инсталации с подобрена управляемост и предоставя по-добра мобилна поддръжка. Версия 11 интегрира на практика Business Intelligence функционалностите и новите социални и мобилни платформи, което превръща BI в гъвкава среда за ежедневно взимане на решения в движение. Освен досегашните възможности на продукта за търсене и взаимодействие с динамични табла и анализи в QlikView 11 потребителите могат да задават въпроси сами или в групи и екипи, изграждайки нови пътища към информацията и вземането на решения. Ролята на ИТ специалиста остава да поддържа „BI на самообслужване“, като сглобява и предоставя необходимите данни, едновременно с гарантирането на сигурност, скалируемост и производителност. QlikView 11 дава в ръцете на бизнес потребителите множество източници на информация: данни, хора и места. Разработени са пет тематични области, с което се прави огромна крачка към превръщането на QlikView в стандарт за BI решение:

 

• Social Business Discovery Social Business Discovery позволява на потребителите да си сътрудничат в анализите, чрез удобни социални функционалности. Могат да задават въпроси и да им отговарят във формални или неформални групи, в реално време или не. Потребителите работят съвместно, за да проучват данните и запазват разговора, за да има история на вземането на решения. • Comparative analysis Бизнес потребителите могат бързо да получават нови познания, като анализират информацията с Comparative analysis. Лесно могат да сравняват и да си взаимодействат с множество различни изгледи или избрани масиви от данни. Това прави по-лесно забелязването на тенденции или разлики и позволява да се вниква в моделите на използване, възможностите и заплахите.

 

• Mobile Business Discovery С Mobile Business Discovery потребителите могат да получават информация навсякъде и да имат непосредственото предимство да бъдат на определено място в определено време. QlikView, използвано през мобилно устройство, дава истински Business Discovery, плюс пълната функционалност на решението.

 

• Rapid analytic app platform QlikView 11 включва нови и подобрени възможности, които посрещат нуждите на ИТ професионалистите и на софтуерните разработчици, както и нуждите на бизнес потребителите, които искат да създават свои собствени аналитични приложения. QlikView 11 предлага улеснения при разширяване и разработване на приложения. Rapid analytic app platform дава възможност да се интегрират данни от други широко използвани платформи като Salesforce, LinkedIn, Facebook и други.

 

• Enterprise platform Новата платформа посреща по-добре ИТ нужди като механизми за сигурност, които да предпазват важни данни, възможността бързо да се обработват масивни обеми от данни и напреднали, но лесни за употреба, административни инструменти. QlikView 11 е оборудван с нови функции, разработени така, че да подобряват работата при големи инсталации и да ги правят по-лесни за защитаване и администриране. Това прави решението подходящо както за малки и средни фирми, така и за големи корпорации и холдинги.