Balkan Services завърши внедряването на CRM във фирма Оптим-Ал, компания с дългогодишен опит и присъствие на българския пазар в областта на мобилните технологии и логистика.Проектът продължи три седмици и приключи през януари. Внедреното решение обхваща цялостните бизнес процеси в отдел продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти.

В рамките на проекта бе направено цялостно прехвърляне на данните от предишната база данни, използвана от Оптим-Ал, който обхваща информацията за всички акаунти, контакти и свързаните с тях дейноствия (обаждания, факсове, e-mails, срещи и др.)
Едно от основните преимущества на решението е подобрената отчетност и оптимизирането на управленските справки, което от своя страна позволява по-добър мониторинг върху дейността на търговците и тяхната резултатност. Мениджърите на компанията могат във всеки един момент да видят направените от всеки търговец продажби, донесените от него приходи, работата и отношението на служителите към клиентите на фирмата.Пълната проследимост на следдоговорните отношения (договори за поддръжка, отстраняване на проблемите на място/от офиса, единна база данни за решени проблеми (Knowledgebase)) позволяват гъвкавост и индивидуален подход към всеки един от клиентите, което подобрява и тяхното обслужване. Реализацията и проследяването на маркетинг кампании от своя страна способства за контрол на бюджета и анализ на възвращаемостта от направените инвестиции.

От голямо значение за дейността на компанията е възможността за работа на системата без свързаност с Интернет (off-line). Приложението позволява създаването на печатни форми на документи, включително заявки, оферти, поръчки и фактури, изработени в желания от клиента вид.

Изцяло интегрирано с Outlook реализираното CRM решение позволява непрекъснат обмен на информация между двете приложения, което улеснява работата на потребителите и намалява технологичното време за извършване на съответните операции.