Balkan Services започна внедряване на BI/Data Warehousing решения за верига супермаркети СВА. Проетът ще бъде реализиран с помощта на QlikView. Основните цели са свързани с:
1) Обща база данни с информация за продажбите, счетоводството, месечните разходи и пр.
2) Извършване на периодични анализи в Data Warehouse.