XCoSports стана първата компания в България, която използва ERP системата Atlantis ERP срещу месечен наем на лицензите и сървърите (по модела SaaS – Software as a Service). Приложението работи върху сървъри които физически се намират и се поддържат в центъра за данни на Balkan Services. "Както в спорта, така и в бизнеса е много важно да се ползват най-подходящите и най-новите технологии. Избрахме SaaS модела, защото това ни позволява да се фокусираме върху бизнеса ни и да инвестираме в него, вместо да купуваме лицензи, сървъри и да развиваме ИТ компетенции" – казва Дарина Тодорова, управител на XCoSports.

 

"В бъдеще, компаниите които ще ползват лицензи по SaaS модел ще бъдат точно толкова, колкото и компаниите които си купуват автомобили на лизинг" - прогнозира Филип Мутафис, управител на Balkan Services. "В момента реализираме проект по оперативна програма "Технологична модернизация", който ще ни позволи да предлагаме тази услуга по-мащабно."