Българска йога асоциация (БЙА) вече използва цялостна CRM система, за да управлява по-ефективно взаимоотношенията с клиенти и курсисти. Решението Microsoft Dynamics 365 бе внедрено в асоциацията от консултантския екип на Balkan Services, a основните цели на проекта са както създаване и управление на клиентска база данни, така и структуриране на процесите и различните дейности в организацията.

От БЙА споделят, че в основата на проекта е залегнал стимулът да познават хората, които посещават йога курсовете, за да свържат всичко, за което се говори в старата традиция на йога с нужди на съвременните хора. С помощта на CRM решението Microsoft Dynamics 365, те създават централизирана база данни с ключова информация за посетителите - какво е здравословното им състояние, защо и от колко време практикуват йога и други характеристики, които помагат на Асоциацията да следи развитието на курсистите.

Най-голямата полза за БЙА е фактът, че след внедряване на Microsoft Dynamics 365 решението подпомага структурирането на всички процеси, превръща се в основна система за организацията и спестява физически усилия и време на служителите. Според Нина Георгиева, йога учител и член на Управителния съвет на Българска йога асоциация „дейността на БЙА вече има един гръбнак, една отправна точка, а както знаем в йога, без силен гръбнак, ние нямаме истински добра полза в нашата дейност. Този продукт ни дава възможност да регистрираме всичко, което се случва, да управляваме цялата комуникация с клиентите си“. Очаква се да бъде осъществена и интеграция на системата със сайта на Асоциацията.

В лицето на Balkan Services Асоциацията открива фирма внедрител, която да „ушие“ продукта към нейните нужди. „Асоциацията е една много различна организация и процесите й са различни от стандартните, затова е нужно истински да се разберат и да се предложи решение, подходящо не просто за фирма или търговско дружество, а за йога център.“, това споделя Георгиева и добавя, че компанията успява да „ушие“ продукта по тяхна мярка. Вижте пълното интервю и представяне на проекта в специалното видео, което подготвихме за проекта в БЙА.