Софтуерното решение за финансово планиране LucaNet бе представено по време на семинара “Финансово планиране с LucaNet – прозрачно и гъвкаво управление”, организиран от Balkan Services. Събитието се състоя на 27 юни 2017 г. в Novotel София, където показахме на финансовите специалисти как специализираният софтуер може да им помогне да оптимизират финансовите процеси и операции

Бюджетиране, финансова консолидация, включително консолидация на планови данни, и дефиниране на отчетни периоди, различни от календарните – това бяха част от функционалностите на LucaNet, които Мирослава Белчева и Десислава Българанова от екипа на Balkan Services демонстрираха. Говорейки за планиране, те показаха още как можем, само с няколко клика в модула LucaNet.Planner, да създадем различни бюджети, да следим Worst case и Best case сценарии, да сравняваме планирани с реални данни и гъвкаво да контролираме инвестициите си.

В началото на събитието Владимир Рашев, Управител на Balkan Services приветства гостите и сподели: „Нашата визия е да изграждаме дългосрочни връзки с клиентите. Вярваме, че за успеха на един проект са важни не само функционалностите на избрания софтуер, но също така и опитът на внедрителите и ефективната комуникация между екипите.“

Можете да видите снимки от семинара на нашата Facebook страница.