Обучителни курсове по бизнес софтуер ще организират ERP Academy и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Двете организации, създатели и на новата магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“, разширяват дейността си, като предлагат специализирани курсове, подходящи за ИТ и бизнес мениджъри, ръководители на проекти и всички специалисти, които желаят да разширят своите познания в сферата.


По време на курсовете обучаващите се ще се запознаят с най-важните класове бизнес софтуер – ERP (Enterprise Resource Planning – планиране на фирмените ресурси), BI (Business Intelligence – бизнес анализи), CRM (Customer Relationship Management – управление на отношенията с клиентите) и др. Курсовете са подходящи и за представители на компаниите, на които предстои внедряване на някоя от изброените системи.


ERP Academy представлява обединение на водещите разработчици и внедрители на бизнес софтуер в България, сред които е и Balkan Services. Целта на организацията е да подготви необходимите на бранша кадри и да популяризира сегмента на системите за управление на бизнеса като подходяща сфера за успешно кариерно развитие.


Вижте повече информация за курсовете на адрес: http://erp.vuzf.bg/.