Вече са раздадени първите стипендии за магистърската програма „Бизнес анализ и ERP системи“, реализирана съвместно от ERP Academy и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Финансовата подкрепа за студентите е осигурена от организаторите и от компаниите - партньори по проекта, сред които е и Balkan Services.

Броят на младите хора, интересуващи се от новата специалност нараства, тъй като тя им предлага теоретична и практическа подготовка, както и кариера в една от най-перспективните области на пазара на труда – бизнес софтуера. Повечето от кандидатите в новата магистърска програма са привлечени основно от факта, че тя позволява на студенти без знания по програмиране да се развиват в софтуерния бранш и да изградят успешна ИТ кариера. Интерес към магистратурата проявяват и вече реализирани на пазара на труда специалисти, които търсят възможност за надграждане на компетенциите си, както и представители на компании, в които предстои внедряването на ERP система.

Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP системи“ включва най-важните подсегменти в сферата на бизнес софтуера като ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), CRM (Customer Relationship Management), BPM (Business Process Management), мобилните приложения, „Интернет на нещата“ (Internet of Things) и др. Това са мащабни софтуерни решения, които управляват цялостната дейност в предприятията – от производството, през маркетинга, продажбите, счетоводството, човешките ресурси и всички останали аспекти от дейността.