Излезе девета версия на Business Intelligence решението QlikView. Новата версия разширява възможностите за достъп до бизнес информация навсякъде и по всяко време, включително като часто от cloud – инфраструктура, на лаптоп или през мобилно устройство. В QlikView 9 са подобрени производителността, скалируемостта, възможностите за справки и достъпът до данни в реално време.