В неблагоприятна икономическа ситуация, с понижено търсене и ограничен достъп до кредит често компаниите преразглеждат или отлагат за неопределено време по-значителни ИТ проекти. Системите за бизнес анализи обаче могат да се окажат ключови за вземането на правилни решения и за запазването на жизнеспособността на организацията, дори за постигане на конкурентно предимство.

Годишната конференция на IDC Business Intelligence Roadshow събира на едно място независими експерти, анализатори, лидери от индустрията и крайнипотребители за да дискутират последните тенденции, обменят опит, споделят най-добрите практики и потърсят заедно начини за справяне с неблагоприятното влияние на глобалната икономическа криза, използвайки съществуващите и развиващите се технологии.

От страна на QlikView и Balkan Services, Ясен Иванов (Топ Дринкс) ще изнесе презентация на тема: /*Интегрирана BI система за следене на ключови и оперативни показатели по направления Покупки, Логистика и Продажби в Юнайтед Дистрибюшън Груп ООД.

Презентацията ще обхване основните компоненти на BI системата. Ще бъдат показани различни и разнородни източници на данни, създаване на "снимка" на данните в qvd формат, зареждане на бизнес данните в отделните пакети от справки, регулиране на правата за достъп и честотата на презареждане на данните. Ще бъдат отбелязани плюсовете и минусите на всеки един от компонентите на системата и ще бъдат споделени с публиката някои от използваните best practices методи.