• По-лесна за използване - по-добро асоциативно търсене, визуализации и шаблони

• Управление на по-високо ниво - нова сигурност, управление на потребителите и възможности за одит

• По-отворена и разширяема - нови QlikView разширения и QlikView формат за обмен на данни

• По-бърза - нова многонишкова и асинхронна Ajax поддръжка Разширеното асоциативно търсене във всеки филтър и всяко табло позволява на потребителите бързо да намерят детайлни отговори на критични въпроси. Само за няколко секунди може да се намерят необходимите данните и да се визуализират в подходящ вид. QlikView предоставя достъп по всяко време до най-популярните мобилни устройства, включително iPhone, IPAD, Android и BlackBerry. С QlikView може всички данни да са заредени в паметта и на разположение за незабавно търсене и анализ в реално време с няколко кликания.