Курсът се проведе на 14 октомври 2010 в Центъра за образование и култура „Илиев“ към Американския Университет в България – София. Темата беше част от програмата за обучения, организирана от Balkan Services, след успешно проведеното през август обучение на тема “Основи на Business Intelligence”. Лекциите имаха за цел да разширят темата и да навлязат по-дълбоко в сферата на бизнес анализите и извеждането на справки за ключовите индикатори за ефективност на фирмите. Обученията са една добра възможност за мениджъри от различни нива, както и за ИТ специалисти, да повишат своите познания в една изключително перспективна сфера на бизнес софтуера, каквато е Business Intelligence. Фирмата е една от първите в България, които внедряват Business Intelligence решения, с опит от над 50 внедрявания на BI системата QlikView през последните пет години, както в България, така и в страни от региона като Румъния, Сърбия и др.