Balkan Services съвместно със Сервиз Финансови Пазари ООД, разработва първото българско приложение за анализ на финансови отчети и изчисление на множество показатели на публичните дружества, търгувани на борсата. Приложението съхранява и обработва всички отчети на публично търгуваните компании на БФБ, като на тяхна база извежда различни финансови анализи.
X3 Analysis ще се предлага в две версии:

  • X3 Analysis Basic - за по-широк кръг потребители и индивидуални инвеститори
  • X3 Analysis Professional - насочен към инвестиционни посредници, банки и други финансови организации