Balkan Services сключи споразумение за сътрудничество със Стопанска и Инвестиционна Банка /СИБанк/, насочено към подпомагане на клиенти при подготовката и изпълнението на проекти, съфирнансирани със средства от структурните и други фондове на Европейската общност.