През първото тримесечие на 2015 г. предстои стартиране на първите процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност".

 

Предстоящи процедури: Подобряване на производствения потенциал на предприятията с основна цел подобряване на конкурентоспособността на предприятията и повишаване на техния експортен потенциал. Ще се финансира придобиване на активи (материални или нематериални) за обновяване на техническия капацитет на предприятията. По тази процедура може да се кандидатства и за придобиването на бизнес софтуер. Иновации в предприятията, внедряване на иновативни технологии, процеси и услуги в предприятията. Енергийна ефективност в предприятията, внедряване на енергийно-ефективни решения и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

За безплатна консултация относно бъдещи проекти:
Петя Божкова, Отдел "Европейски програми"
Тел. 02 400 89 65
E-mail: petya.bozhkova@balkanservices.com