Balkan Services участва в CRM конференцията “CRM Еvolution 2014”, посветен на CRM решенията за малкия и средния бизнес. В програмата на събитието беше включена презентация на Владислав Соколов – Търговски директор на Walmark, посветена на практическото приложение на CRM.