Проектът обхваща офисите на клиента в България, САЩ, Турция, Румъния, Македония,Сърбия, Русия и Дубай, включва пълна интеграция с Microsoft Outlook, Microsoft Office Communication Server (MOCS), както и бизнес търговските и туристически платформи на фирмата и ORAK R5 и ORAK R6.

Броят потребители, използващи приложението в момента е 50 с тенденция да се увеличават. Проектът по внедряване е вътрешен за фирмата, а за основен партньор и консултант в областта на CRM решенията Орак Инженеринг разчита на опита и професионализма на Balkan Services. Проектът в Орак Инженеринг е сред малкото толкова мащабни внедрявания на CRM системи в български компании.

 

Системата обхваща цялостното управление на компанията – холдингова структура с централен офис в Пловдив (клонове в още 6 града в България) и офиси в САЩ, Турция, Румъния, Македония, Сърбия, Дубай и Русия. Системата поддържа специфичния маркетингов, търговски и сервизен процес на фирмата, както и взаимовръзката между тях. Поддържа се възможността за различни ценови листи по локации и държави, отстъпки и клиенти за всяко едно подразделение. Взети са под внимание всички нива на достъп и специфични възможности за работа в различните клонове на компанията (централният офис може да оперира с данните на останалите клонове, но не и обратното). Компаниите, партньори на Орак Инженеринг, имат собствен Account за работа в системата и обработка на данните, което допринася за навременното постъпване на критична за бизнеса и пазарите информация.