Българската консултантска компания Balkan Services представи ново приложение за анализ на телефонните разговори, базирано на Business Intelligence софтуера QlikView. Инструментът е свободно достъпен за всеки, заедно с демо версия на QlikView за 15 дни работа (дните може да са непоследователни), и могат да бъдат изтеглени от http://businessintelligence.bg/. Приложението предоставя богати възможности за анализ на детайлните и обобщени месечни справки предоставяни от мобилните оператори за изтегляне през интернет в excel файл.

 

В рамките на минути всяка компания/потребител може да зареди собствените си данни и да направи разнообразни анализи с цел контрол и оптимизиране на разходите си за GSM. Разработеното от Balkan Services приложение отговаря именно на тази необходимост, предоставяйки на мениджърите бърз и лесен достъп до детайлна информация в удобен вид за разходи за услуги от мобилните оператори