QlikTech, най-бързо развиващата се Business Intelligence (BI) компания в света, обяви, че е спечелила наградата Global Emerging Company на организацията Frost & Sullivan за 2009 г. Компанията е оценена високо, заради голямата възвръщаемост на инвестициите (ROI – Return On Investments) на нейното BI решение QlikView.


Повечето от другите BI доставчици срещат трудности да предложат решение, което да позволи на клиентите да постигнат по-бърза възвръщаемост на инвестициите (ROI). QlikView ясно се отличава от традиционните инструменти, развивайки иновативна и асоциативна технология, която позволява динамични заявки и анализ на големи обеми от данни.


Решението дава възможност за гъвкав, асоциативен анализ на голям обем данни, върху ценово ефективна платформа, което е нетипично за традиционните ресурсоемки BI решения.