Проектът с европейско финансиране SEED бе представен в Европейския парламент в Брюксел пред членове на парламента, представители на университети, неправителствени организации и граждани. SEED предлага ефективен и интерактивен начин за достъп на гражданите до публична информация, която държавните и общински учреждения публикуват. Balkan Services е партньор по проекта, заедно с Община Варна. Петя Божкова представи напредъка на пилотния проект във Варна и очерта бъдещото развитие в следващите 6 месеца.