Софтуерната компания Balkan Services е новият сертифициран партньор на IBM за предоставяне на услугата BPM (Business Process Management). С тази своя експертиза компанията допълва портфолиото си от услуги и предоставя нови възможности за подобряване на бизнес процесите. Стремежът на Balkan Services е да бъде символ на цялостно и компетентно IT консултиране, да допълва опита на своите клиенти и партньори и да реализира техните цели, на базата на дълготрайни бизнес отношения.

BPM e управленска концепция, използвана за оптимизиране на работния процес. IBM BPM e сред глобалните лидери на пазара и осигурява водещи пазарни възможности на своите клиенти. Сред ползите, които BPM предоставя са: ускоряване обслужването на клиентите, както и на интеграцията на хора, системи, данни и показатели, намаляване оперативните разходи за поддръжка на бизнес процесите, съкращаване времето за извеждане на пазара на нови продукти, ефективно управление на бизнес правила.

Системите се внедряват най-често във финансовите институции, тъй като от ефективността на техните процеси, на практика, зависи запазването на конкурентоспособността им. В тази връзка и фокусът на Balkan Services ще бъде насочен главно към клиентите от финансовия сектор.