Balkan Services ще внедрява Atlantis ERP Financials в Първа Инвестиционна Банка. Системата ще обхване счетоводството на административно стопанската дейност.

Приложението ще обслужва управлението на дълготрайни и краткотрайни активи, разплащания с контрагенти, разпределение на разходите по центрове на себестойност и миграция на данни от текущи информационни системи. Във фокуса на проекта попадат продажбата на злато и монети и договорите за трезори. Предвижда се интеграция със съществуващата банкова система FlexCube на i-Flex, както и Datawarehouse системата за обслужване на Basel II.